Kokos team
vod Lze asovka 10hodinovka Triatlon Non rejs Pohr Ostatn

baner

A další šwih je. 20.íjna A je to steda a je to íjen.
Pojede se asi nkam na jih nebo jihozápad nebo jihovýchod nebo západ nebo východ.
Pojede se u tradin od
CéBéka. Je to sudý týden.
Pojede se v
17:00 hod. Take tam.


Od kud
Z námstí od Bartolomje od "Vošahla" a nebo od CéBéka ze Slovan.
Kdy
Kadou stedu za kadého poasí. as vlastn záleí na domluv. Uritale bude na webu.
Trasy
O trase se rozhoduje a pi srazu u Vošahla nebo CéBéka. Kadý má monost navrhnout kam se pojede. A zatím jsme se vdy dohodli.
Mapy Trasy v map jsou uloeny na portále bikemap.net. Po odklepnutí fotomapy se dostanete na stránku mapy. Po klepnutí na mapu se dostanete na mapu cykloserver.cz. To vše teba pro poádné zvtšení mapy a dalších podrobností na map.
Odkazy na minulé roníky
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020        
                 

13. íjna 2021
steda
Radice, Kimice, Malesice, Chotíkov, Záluí, Temošná, Zru.
gps mapy    
 
Profil
Poasí Skoro jasno. Veer u zima.
Trasa 40,36 km Asi zanu jezdit na šwihy i kdy bude jezdit Jisti. Veliká zábava je to. Obvzláš kdy se prý nkdy koní ve Zrui u Tondy. Budu muset dát ješt e s Jistiem. Tentokrát prý nikdo nvdl kudy a kam se pojede. Prý to byla veliká improvizace. Ale vyjeli jsme kolem stadionu a podél eky k Plazze. Neml jsem tušení, e se tudy dá vbec jet. Kolem ZOO na lávku pes Mi. Do Radic. Tam nás David ?? vzal na cestu po které se nikdy nejelo do Kimic. Pod zámkem do Malesic. Z Malesic kolem njaký Malesický skály, kterou sem vbec nevidl, do Chotíkova. Z Chotíkova pod Krkavcem, který je prý v nejhlubším údolí široko daleko. Tak nevím m se zdá Krkavec docela na kopci. Nakonec jsme njak vyjeli v Záluí. Ze Záluí podél kolejí do Temošné. Tam prý u známou cestou pes les do Zrue. Prý na chatu k Tondovi. Moc mi to jako chata nepipadlo. Tam by se dalo bydlet.
Úast 10

Emil, Úasák, David, Martin, Bambus, Pery, Škuby, Pavel Kozel, Tom, Adam ??.


ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021
ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021
ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021

 

ze šwihu 24.2.2021

 

ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021   ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021

6. íjna 2021
steda
ernice, Radyn, Šáhlavy, Šáhlavice, Šáhlavy, Plzenec, Koterov.
gps mapy    
 
Profil
Poasí Pod mrakem. Veer u zima.
Trasa 38,37 km Jisti ješt neme tak jsem pijel na sraz k CB. Docela m pekvapilo kolik jezdí lidí. Ješt si všechny nepamatuju podle jména jen z fotek které sem dával Jisti. Popis cesty jen zhruba. Snad jsem si to dobe zapamatoval. Jeli jsme na Radyni po luté cest. Asi vyuili toho, e nejede Jisti. Dost to tam drncá. Z Radyn podle njakého Martina taky mu íkájí Mavit ke shoelému stohu který ješt doutnal. Pes Šáhlavy do Šáhlavic do místní hospody. Neml jsem peníze tak mi pivo koupil njaký Tomáš. Asi je to pravidlo, e jezdí pi šwihu do hospody. Z hospody u za tmy po asfaltu do Plzn. Vytáhli m na nový most pes koleje.
Úast 9

Emil, Úasák, David, Martin, Bambus, Tlumi, Škuby, Pavel Kozel, Tom.


ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021
ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021
ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021

 

ze šwihu 24.2.2021

 


29. záí 2021
steda
 
gps mapy    
 
Profil
Poasí Jasno, ale veer pršelo.
Trasa 34,52 km Jisti m poádal jestli bych s vámi nemohl jezdit na vaše šwihy. Poád nebo alespo na chvíli co nebude ješt moct. Poád ne. Protoe na m jste moc rychlí. Tak ne zase bude moct Jisti. Dlám IT tak pro m není problém pevzít doasn váš web. Zatím nebudu komentovat cestu protoe jsem skoro všude byl poprvé. Pokusím se to njak dohnat. Jen pár fotek sem budu dávat. Váš web sleduju u déle a fotky z vašich šwih se mi líbí. Tak se pokusím trochu Jistie zastoupit.
Úast 8

Emil, Úasák, David, Martin, Tonza ze Zrue, Bambus, Tlumi, Škuby.


ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021
ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021
ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021

 

ze šwihu 24.2.2021

 


21. ervence 2021
steda
Radice, pod Krkavcem, Ledce, Kokoov, Krašovice, Horní Bíza, Bolevák.
gps mapy    
 
Profil
Poasí Oblano Kdy svítilo tak parní sauna. A hodn mokro.
Trasa 36,75 km

Pvodn to mlo být trochu jinam. Na srazu u Vošahla to trochu mabouraly holky co pijely na sraz a na šwih nejely. Jen ekly, e budou na limonád na Ostende. To asi rozhodlo. Na víc malé zdrení na Krkavci a bylo jasno. Nakonec z toho byl okruk kolem rybník pes Krkavec na Ostende. Jenome limonáda s holkama za to stála.

Úast 5

Tlumi, Pavel Kozel, Jirka, David.


ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021
ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021
ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021

 

ze šwihu 24.2.2021

 


14.ervence 2021
steda
Koterov, Lrtkov, Ejpovice, Rokycany, Kamený Újezd, Dobív, Veselá, Nevid, Šáhlavy, Plzenec, Koterov, Plze.
gps mapy    
 
Profil
Poasí Ped boukou a po ní.
Trasa 67,75 km Tak trochu to bylo né snad po silnici, ale do lesa to moc nebylo. Všude dost vody. Take Koterov a podél dálnice do kopce co kouše kolem Letkova do Ejpovic. Po cyklostezce do Rokycan. Podél Klabavy na Dobív do Staré hospody na limonádu. Zpatky po bouce lesem po modré Do Veselé a lesem do Šáhlav. Poád lesem do Plzence dol k cyklodálnici podél Úslavy do Koterova a do Bokova.
Úast 6

Úasák, David, Martin, velkej Karbon, malej Karbon.


ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021
ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021
ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021

 

ze šwihu 24.2.2021

 


7. ervence 2021
steda
Radice, pod Krkavcem, Ledce, Kokoov, Krašovice, Horní Bíza, Bolevák.
gps mapy    
 
Profil
Poasí Oblano Kdy svítilo tak parní sauna. A hodn mokro.
Trasa 54,17 km

Docela hezky bylo. Trochu parno. Nepršelo, ale bláta a vosy bylo všude hodn. Take podél Me do Radic. Trochu lesem na poleke Globusu. Pod Krkavec do Ledc. Lesem do Kokoova a lesem k vírovy k rybníku v Krašovicích. Na limonádu. Zase pes les mezi lomy do eské Bízy. Rovnou do Temošné. Kolem rybníku do Plzn.

Úast 4+1

Úasák, Martin, Tlumi + Bambus.


ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021
ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021
ze šwihu 24.2.2021   ze šwihu 24.2.2021  

 

ze šwihu 24.2.2021

 


30. ervna 2021
steda
Valík, Štnovice, iice, Nebílovy, Netunice, Libákovice, Koich, Úntice, Stíovice, elany, Chválenice, Nezbavtice, Losiná, ernice.
gps mapy    
 
Profil
Poasí Oblano Zase docela teplo. docela mokro.
Trasa 58,64 km Bylo to bu na Kotel nebo na Koich. Vyhrál to Koich. Take. Pes ernice na Valík do Štnovic. Po louce do iic. Pes kopec k Nebílovm. Pes kopec do Libákova a poád do kopce a na Koich. Z kopce se schovat ped deštm na limonádu do hospody ve Stíovicích. Po dešti u dost po silnici, do bláta se nikomu nechtlo, do Chválenic. Pes Losinou a ernice do Plzn.
Úast 6+2

Úasák, Škuby, Martin, Tlumi, Tonda ze Zrue + Bambus + Kamil.


ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021
ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021
ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021

 

ze šwihu 24.2.2021

 


23. ervna 2021
steda
Bolevák, Kameák, temošná, eská Bíza, Hromnice, Hromnické jezírko, kosina, Býkov, Horní Bíza, Zahrádky záluí, Temošná, Zru.
gps mapy    
 
Profil
Poasí Oblano Zase docela teplo. Jako v ervnu.
Trasa 45,33 km

Tentokrát to bylo za kaky. Po úpln známích místech. Zaali jsme u Vošahla kolem Boleváku projet se po nové lávce u Kameáku. Pokraování podél kolejí to Temošné. Pes pole do eské Bízy. Lesem do Hromnice k Hromnickému jezírku na jiní vyhlídku. Podél jezeza, nahoe, na severní vyhlídku. Na Kosinu a dol k Býkovu. Lesem do Horní Bízy a poád lesem do Zahrádek Záluí. Podél kolejí do Temošné. A pimo do mikro limonádovaru ve Zrui na limonádu a jiné dobroty co pipravil Tonda ze Zrue. Tondo výborný to bylo díky.

Úast 10

Úasák, Škuby, Pavel Kozel, Martin, Tlumi, Bambus, Tonda ze Zrue, Ota, Vašek.


ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021
ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021
ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021

 

ze šwihu 24.2.2021

 


9.ervna 2021
steda
Radice, Malesice, Dolní Vlkýš, Kumberk, Touškov, Dobronice, Zámecký Mlýn, Hracholusky, Rájov, Povany nádraí, Povanský most, Povany nádraí, Beraní Dvr, Chotšoviky, Harabaska, Doubrava, Myslinka, Vochov, Kimice, Vochov, Myslinka, Doubrava, Harabaska, Doubrava, Myslinka, Vochov, Kimice, Skvrany.
gps mapy    
 
Profil
Poasí Skoro jasno. No erven.
Trasa 90,35 km Trochu se to tentokrát protáhlo. Jinak to ml být klasický památení šwih do Rájova. Ale bez vrtulníku. Cestou pes Povanský most. A zpátky pes Harabasku a Myslinku. Jenome Úasák ztratil blikaku tak jsem s ním jel na Harabasku zpátky, jí hledat. Marn. Nicmén se to protáhlo na slušnou Ákovou úrove. Ale nebude to doufám poád tak.
Úast 6

Honza, Šéa, Petr, Bambus, Úasák.


ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021
ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021
ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021

 

ze šwihu 24.2.2021

 


2. ervna 2021
steda
Ostrá Hrka. pod Radyní, bambousek, Losiná, Nebílovský Borek, sv.Barbora, Nebílovy, Háje, Snopoušovy, Pedenice, iice, Štnovice ernice.
gps mapy    
 
Profil
Poasí Oblano Konen teplo. Jako v ervnu.
Trasa 55,38km

Od CéBéka pes Brunou ny Hrku. Lesem pod Rdyní. Do Losiné a Nebílovského Borku. Pes Kordán ke sv. Barboe. Kolem prhonu na limonádu v Nebílovech. Do Prusin a Na Mrtoly do Háje. Kolem Na Homolce do Snopoušov. Potom u po silnici se zastávkou U Bizona v iicích na druhou limonádu. Pes Štenovice Kolem Sony Do ernic.

Úast 9

Úasák, Honza. Škuby, Petr, velký Karbon, malý Karbon, Pavel Kozel, Šéa.


ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021
ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021
ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021

 

ze šwihu 24.2.2021

 


26.kvtna 2021
steda
Radice, Chotíkov, Kští, emíny. Hracholusky, Buben, Plenice, Touškov, Malesice, Kimice.
gps mapy    
 
Profil
Poasí Zataeno bez dešt.
Trasa 46,86 km Poasí vypadalo dost hroziv. Nakonec nebylo. Take. Podél Me do Radic a pes kopec do Chotíkova. Nahoru na Strá a do Kští. Po Svatojakubské do emín. Kousek po modré t.c. a pes kopec na Hracholusky. Tady jsme trochu bludili. Z Hrach k Bubnu a do Plešnic. Kousek podél kolejí a dol k Mi. Pes Bdnves do Touškova a lukama do Malesic. Podél Me do Plzn.
Úast 4

Martin, David, Honza.


ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021
ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021
ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021

 

ze šwihu 24.2.2021

 


19.kvtna 2021
steda
Tyršv most, eské údolí, Borská pehrada, Tluná, Nýany, Kamený Újezd, Doubrava, Myslinka, Vochov, Kimice, Potraviny.
gps mapy    
 
Profil
Poasí Nastídaku. Sluníko i déš.
Trasa 49,19 km Jasn na západ. A s Karbonama. Take od CéBéka pes louku a Tyršv most. eským údolím podél Borské pehrady pes Sulkov do Tluné. Lesem do Nýan. Polema do Kamenného Újezda a lesem do Doubravy. Tady nás chytnul fakt hodn slejvák. Pes pole do Myslinky. Trochu bloudní a Vochov. Kolem hbitova Kimice. Pes pole a podél Me na limonádu Na potraviny.
Úast 7

Martin, David, Karbon, malej Karbon, Honza, Tonda ze Zrue.


ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021
ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021
ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021

 

ze šwihu 24.2.2021

 


12. kvtna 2021
steda
Bolevák, Orlík, Temošná, Velká Luina, Horní Bíza, Modrý kí, vyhlídka Msíc, Kaznjov, Jaloviny, Kamenice, Nový rybník, Temošná, Šídlovák.
gps mapy    
 
Profil
Poasí Oblano Chvílema dost lilo.
Trasa 55,65km

Od rána pršelo. Na šwih zrovna ne. Jen chvílama. Nicmén moc nás nejelo. Take. Kolem Boleváku do Temošné. Lesem do Bízy. Mezi lomy na msíní vyhlídku. Z vyhlídky za pkného dešt do Kaznjova. Krásnou cestou lesem a k Novému rybníku. Od nj zpátky do Kaznjova a podél rybník na Šídlovák.

Úast 4

Martin, Úasák, David.


ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021
ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021
ze šwihu 24.2.2021   ze šwihu 24.2.2021  

 

ze šwihu 24.2.2021

 


5. kvtna 2021
steda
Tyršúv most, Valcha, Lhota, Dobany, Šlovický vrch, Vysoká, iice, Štnovice, Útušice, Radobyice, Hradišt.
gps mapy    
 
Profil
Poasí Oblano Teplo a poprvé letos na krátké..
Trasa 40,12km

Nejel jsem. Mapy a trasa jsou pevzaté. Nebudu popisovat nco o em nevím vbec nic. Jen fotky jsou ze srazu u CéBéka. tam jsem ješt byl. A kousek jsem jel. Jen na Tyršák.

 

Úast 11+1

Martin,Tom, Tlumi,Petr, Úasák, David, Tonda ze Zrue, Pavel, Šéa, Carbon, malej Carbon.


ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021
ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021
  ze šwihu 24.2.2021   ze šwihu 24.2.2021

 

 

 


28. dubna 2021
steda
Radice, Malesická skála, Chotíkov, Ledce, Horní Bíza, Temošná, Zru, Bolevák, Plze.
gps mapy    
 
Profil
Poasí Oblano Teplo a poprvé letos na krátké..
Trasa 50,72km Cíl byl tentokrát naprosto jasný. Jelo se pro medaile za statenost za loský šwihy. Sice se pedaly o 3 msíce déle ne bylo plánováno. Ale hrdinové se pesto dokali. Take. Spodem pod ZOO . Pes Mi po lávce u ZOO a podél eky do Radic. Kolem lesní kaple nad Malesice. K Malesické skále a nefotogenitjší cest do Chotíkova. Pes kopec do Ledc. Potom trochu po motání do Horní Bízy. Podél kolejí a do Temošné a lesem do limonádovaru ve Zrui. Tady byla ta sláva. Veer do Plzn.
Úast 10

Martin,Tom, Tlumi, Bambus, Úasák, David, Tonda ze Zrue, Pavel, Šéa.


ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021
ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021
ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021

 

 

 


21. dubna 2021
steda
ernice, Radyn, Losiná, Pod Nebílovským Borkem, sv.Barbora, Pedenice, iice, Štnovice, Útušice, Radobyice, Hradišt.
gps mapy    
 
Profil
Poasí Oblano Jaro a prý ne s teplem.
Trasa 42,76km Úpln stjn jako pesn ped rokem. jen poasí bylo jiné. Trochu zima.
Úast 8

Martin,Tom, Tlumi, Bambus, Úasák, David, Tonda ze Zrue.


ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021
ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021
ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021

14. dubna 2021
steda
Vejprnice, Tluná, Myslinka, U ty sud, Buben, Bdnves, Touškov, Kumberk, Dolní Vlkýš, Malesice, Kimice, Plze.
gps mapy    
 
Profil
Poasí Plka dubna a moc do nuly nescházelo.
Trasa 51,42 km První šwih po lock... Po zavení. První dubnový od Vošahla je jasný kadoroní cíl. Na Buben. Po u klasické cest. Kolem Skvran do vejprnic. Lesem dp Tluné a pes kopec do Myslinky. A poád po modré t.c. a na Buben. Z Bubnu podél Me do Bdnvsi a poád podél Me do Toukova. Pes kopec do Kumberku. Kousíek po silnici a do kopce do Dolního Vlkýše. Z nj do Malesic a zase podel Me pes Kimice a do Plzn.
Úast 7

Úasák, Martin, David, Pavel Kozel, Tlumi, Bambus.


ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021
ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021
ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021

24.února 2021
steda
Bokov, Koterov, CéBéko, Bruná, Tyršv most, Borák, Borské pole, Skkvrany, Radice, Chotíkov, Krkavec, Globus, Košutka.
gps mapy    
 
Profil
Poasí Oblano Jaro s velikým teplem.
Trasa 46,66 km Taková mstská trasa. Veliké teplo dost rozvolnilo bláto mimo msto. Proto jsme to vzali na Krkavec pes velkou ást Plzn. Od stelnice pes Bokov a Koterov k pvodním srazm. K CéBéku. Pes Vokounovu lávku a Tyršv most do Borského parku. Pes Borké pole do Radic. K nejfotogenitjší cest do Chotíkova. Potom u nahoru na Krkavec. Z nj dol ke Globusu a do Plzn dom.
Úast 5

Martin,Tom, Tlumi, Bambus.


ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021
ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021
ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021 ze šwihu 24.2.2021


17.února 2021
steda
Štruncáky, Plazza, Radice, Chotíkov, Pod Krkavcem, Krkavec, Kolomazná pec, Kameák, Bolevák.
gps mapy    
 
Profil
Poasí Oblano Jaro se zbytkem snhu
Trasa 29,16 km Z velikých mraz rovnou do jara. Takový bylo teplo. Sice ješt ne na kraasy, ale skoro. Take. Ze Štruncák kolem Plazzy a Kalikováku loukama podél Me do Radic. Nad Radice k Chotíkovu. Pod Krkavec. Nahoru na Krkavec na limonádu. Dol ke Kolomazné peci a Kameáku. Kolem Boleváku.
Úast 4

Martin, Tonda ze Zrue, David.


ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019
ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019
ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019

10.února 2021
steda
Bokov, Koterov, Plzenec, Radyn, ernice.
gps mapy    
 
Profil
Poasí Oblano Mrzlo a praštil smíh.
Trasa 30,33 km Mrzlo a kupal sníh pod kolama. Dlouho u nebyla taková zima. Ale jelo se. Od lávky do Bokova a do Koterova. Z Koterova po cestou kterou Úasák ješt nikdy nejel a nejel ani te, cestou do Plzence. V Plzenci bylo z okénka a nj aj. Z Plzence nahoru na Radyni. Tam bylo u -10. Take docela kosa. Z Radyn rychle do Plzn.
Úast 7

Martin, Tom, Tonda ze Zrue, David, Tlumi, Pavel Kozel.


ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019
ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019
ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019
ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019


3.února 2021
steda
Bolevák, Zru, Orlík, Temošná, Horní Bíza, Temošná, Bolevák, Doubravka.
gps mapy    
 
Profil
Poasí Oblano Ze zaátku trochu pršelo. Nakonec z toho byla sklenná hora..
Trasa 36,86 km Ml to být letní únorový šwih. Bylo teplo a pršelo. A na Orlík to bylo blátem. Ale tam se zbylý ušlapaný sníh zmnil na jednolitou ledovou plochu. No byly úseky kde led nebyl tam zase klouzalo bahno. V lese a do Bízy ale led byl. Díky tomu, ejsme zabloudili dost jsme jeli zpátky po stelné cest. Take po ledu.
Úast 6

Martin, Úaák, Tonda ze Zrue, David, Tlumi.


ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019
ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019
ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019

27.ledna 2021
steda
Letná, Bolevák, Kameák, Orlík, Krkavec, Globus.
gps mapy    
 
Profil
Poasí Oblano Ze zaátku trochu pršelo. Nakonec z toho byl sníh.
Trasa 31,71 km Jasn na jih. Od stelnice podél eky skoro a k Boleváku. Po nov silnici k Boleváku k lávce u Kameáku. Ta je zavená tak pes Orlík a Temošnou nahoru na Krkavec. Z Krkavce po .t.c. dol. Nad Globus.
Úast 7

Martin, Úaák, Tonda ze Zrue, David, Tlumi, Kozel.


ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019
ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019
ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019

20. ledna 2021
steda
Bolevák, Bílá Hora, Pod Vysokou, Zru-Senec, Orlík, Krkavec, Chotíkov, Radice, Plze.
gps mapy    
 
Profil
Poasí Dost nad nulou. Potom pituhlo. Ješt po snhu.
Trasa 26,64 km Pes den docela teplo. Blb to vypadalo se snhem. Zaátek byl opravdu po blát. Ze Štrucák k Boleváku. Pes Bílou Horu na Pod Vysokou do Sence. Lesem na Orlík. Lesem a nahoru na Krkavec. Pod Krkavcem byla , ale veliká sláva. Davidovi u je tyicet. Take tam byla malá velká zastávka. Nahoe na Krkavci byla zase malá zastávka. Limonáda byla. Na Krkavci u zaalo pituhovat. Rychle to bylo zpátky pes Chotíkov a nejfotogenitjší cestou do Radic. Podél Me do Plzn. Mimochodem jeden z nejhezích šwih.
Úast 6

Úasák, Martin, David, Pavel Kozel, Tlumi.


ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019
ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019
ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019

13. ledna 2021
steda
Bokov, Letkov, Kyšice, Ostrý kámen, Kokotské rybníky, Kokotsko, Chrást, Doubravka.
gps mapy    
 
Profil
Poasí Kolem nuly. Po snhu. Hodn snhu.
Trasa 42,45 km martin dostal kokotskej nápad jet na Kokotské rybníky. Všichni byli proti a proto se tam jelo. Na Pohodnici zaalo snit. Chvílema i dost. Nakonec jsme tam dojeli. A ješt úpln nahoru na Kokotsko. 501 metr vysoký kopec. Neuvitelný dojem z toho mnoství snhu. Zpátky pes Chrást a po ervené t.c. do Plzn. Nemlo to chybu.
Úast 5

Úasák, Martin, David, Tonda ze Zrue.


ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019
ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019
ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019

6.ledna 2021
steda
Lobzy, Bokov, Koterov, Plzenec, Radyn, ernice.
gps mapy    
 
Profil
Poasí Oblano Ze zaátku trochu pršelo. Nakonec z toho byl sníh.
Trasa 30,01 km Jasn na sever. Od Štruncák pes msto k Úslav. Podél ní pes Lobzy a Bokov do Koterova. A podél ní a do Plzence. Navštívit u branky Šéu. Z Plzence ze zaátku po luté t.c. na Radyni. Nezbytné kochání a dol na Losinou. Pes ernice dom.
Úast 6

Martin, Úaák, Tonda ze Zrue, David, Tlumi.


ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019
ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019
ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019

30.prosince 2020
steda
Koterov, podél dálnice, Letkov, Na Pohodnici, Kyšice, Dýšiná, Chrást, Záblá, Bukovec, Plze.
gps mapy    
 
Profil
Poasí Oblano Obas njaký mrak. I kdy né moc pod nulou, ale zima slušná.
Trasa 35,41 km Po louce do Koterova. Za ním podél dálnice do Letkova a poád ješt kousek podél dálnice na Ejpovice. Pes Pohodnici do Kyšic. Dol bývalé trati a podél ní pes Dýšinou do Chrástu. Po ervené t.c. do Záblé. Do Plzn.
Úast 4

Martin, Úaák, Tonda ze Zrue.


ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019
ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019 ze šwihu 6.3.2019
ze šwihu 6.3.2019   ze šwihu 6.3.2019   ze šwihu 6.3.2019

 

 

Kopirajt je majetkem Jistie. Strnky vytvoil a udruje Jisti..

vod Lye asovka 10hodinovka Triatlon Non rejs Pohr Vpravy Ostatni