Kokos team
vod Lze asovka 10hodinovka Triatlon Non rejs Pohr Ostatn


Další šwih je. 24.dubna Je to steda a je to duben.
Pojede se asi nkam na sever nebo na severovýchod nebo severoozápad nebo východ nebo západ.
Pojede se u tradin od
Vošahla Je lichý týden.
Tenhle šwih je letos obt s pespáním. Cíl je letos Umí. Bivakovací místo.
Šwih bude zadarmo.
Pojede se v
17:00 hod. Take tradin tam.Od kud
Z námstí od Bartolomje od "Vošahla" a nebo od CéBéka ze Slovan.
Kdy
Kadou stedu za kadého poasí. as vlastn záleí na domluv. Uritale bude na webu.
Trasy
O trase se rozhoduje a pi srazu u Vošahla nebo CéBéka. Kadý má monost navrhnout kam se pojede. A zatím jsme se vdy dohodli.
Mapy Trasy v map jsou uloeny na portále mapy.cz. Po odklepnutí fotomapy se dostanete na stránku mapy. Po klepnutí na mapu se dostanete na mapu cykloserver.cz. To vše teba pro poádné zvtšení mapy a dalších podrobností na map.
Odkazy na minulé roníky
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023   ext. 24 ext. 23 ext. 22
     
šwih David Tlumi Tonda ze Z. Martin Úasák Pavel Tom Student Kája Šéa Honza David L.
15
626,8
km 14x 13x 13x 13x 11x 9x 5x 4x 3x 3x 2x 2x

17.dubna 2024
steda
Borská pehrada, Valcha, Lhota, Dobany, Nová Ves, Sulkov, Vejprnice, Škvrany.
  mapy   gps  
  s
Profil
Poasí Docela zima. S dštm.
Trasa 43,85 km Naped. Obrovská zmna poasí. Minule v krátkých a tentokrát zimní tretry. Obas to bylo se sluníkem. To ale vbec nehálo. Take. Od CéBéka k Borské pehrad. Lesem na Valchu. Kolem moálu pes letišt do Lhoty. Podél Radbuzi do Doban. Pes Martinskou stnu, líské letišt na Novou Ves. V Sulkov úprk na linonádu do místní hospody. Ze Sulkova pes dálnici a kopec do Vejprnic. Podél potoka do Plzn.
Úast 5

Tonda ze Zrue, David, Martin, Tlumi.10.dubna 2024
steda
Skvrany, Vejprnice, Tluná, Myslinka, Tisudy, Buben, Bdenves, Touškov, Kští, Vlkýš, Malesice, Kimice, Radice, Potraviny.
  mapy   gps  
 
Profil
Poasí Jaro je tu.
Trasa 41,56 km Dnešní cíl byl jasný. Ji roky to tak je. Po zmn asu na letní je první šwih od Vošahla na Buben. Po staré cest lesem do Tluné. Pes kopec do Myslinky a lesem na Buben. Stezkou sprti podél Me pes Bdenves. Stezka smrti se asem dost zmnila. Popadané stromy, ujetá cesta. Vdycky to bylo o hubu. Te tuplem. Dál to bylo pes Kozolupy pes kopec do Kští a zase pes kopec do Vlkýše. Dol do Malesic a podél Me do Plzn.
Úast 6

Tlumi, David, Martin, Tonda ze Zrue, Pavel Kozel.4.dubna 2024
steda
Koterov, Bokov, Na Pohodnici, Ejpovice, ilina, Rokycany, Klabava, Ejpovické jezero, Kyšice, Doubravka.
  mapy   gps  
 
Profil
Poasí Jaro je tu.
Trasa 44,51 km Od CéBéka do Koterova podél eky do Bokova. Nahoru na Plzeskou vyhlídku a kolem Tesca a lesem Na Pohodnici. Pod dálnicí na ilinu. Lesem k Rokycanm. Ke Klabavské pehrad do Klabavy. K Ejpovickému jezeru a do Kyšic. Pes les pod hbitovem v Plzni do Tunelu.
Úast 8

Tlumi, David, Student Agency, Martin, Kája, Tonda ze Zrue, Šéa.27.bezna 2024
steda
Bolevák, Temošná, Horní Bíza, lomy, Krašovice, Nekmí, Všeruby, emíny, Kští, spalovna, Chotíkov, Bolevec, Bolevák.
  mapy   gps  
  s
Profil
Poasí Teplo take v krátkých.
Trasa 67,99 km Naposledy letos v beznu. Poprvé letos v krátkých. Fakt bylo teplo. Od Vošahla klasicky kolem rybník do Temošné. Lesem do Horní Bízy. Jakoby na msíc. Ale tam a ne. Uhnuli jsme do Krašovic. Z nich pes kopec do Nekmíe. Pes další kopec do Všerub. Od tud zase pes kopec do emín a Kští. Kolem spalovny zadem do Chotíkova. Pez les do Bolevce na U Boleváku.
Úast 9+1

Tonda ze Zrue, David, Úasák, Martin, Tom, Šéa, David L. Pavel Kozel, + Bambus.20.bezna 2024
steda
Hradišt, Radobyice, Útušice, Robice, pod Vysokou, Hradany, Horní Lukavice, Ve Vrší, Chlumany, Hujáb, Dobany, Lhota, Litice, esák, Doudlevce.
  mapy   gps  
  s
Profil
Poasí Ne na krátký, ale skoro.
Trasa 48,43 km U CéBéka jsme chvíli ekali na právníka ne doma našel klíe od zameného kola. Nakonec nás dojel v Radobyicích. No a potom jsme dál jeli do Útušic a po silnici do Robic. Od tud pes les do dlouhého kopce do Hradan. Polem do Dolní Lukavice. Pes skoro dálnici do Chluman. Pes Hujáb ji potm dol do Doban. Z Doban podél eky pes Lhotu do Litic. Do Pizzérky u Kostela. Za úplné tmy do Plzn.
Úast 9

Tonda ze Zrue, Tlumi, David, Úasák, Šéa, Honza, Martin. Tom.13.bezna 2024
steda
Stadion, Pod ZOO, Radice, Chotíkov, Spalovna, Kští, emíny, Hracholusky, Újezd , Me, Touškov, Kimice, Radice, Potraviny.
  mapy   gps  
 
Profil
Poasí Jaro je tu.
Trasa 46,72 km Otoka šwihu byla na Hrachách pod hrází. Take. Od Vošahla kolem stadionu pes Plazu pod ZOO podél Me do Radic. Pes kopec do Chotíkova. Kolem spalovny to Kští. Pes les do emín. Kousek podél emínského potoka pes kopec pod hráz na Hracholuskách. Nahoru do Újezda. Zase dol ke Mi. Podél eky pes Touškov. Za Touškovem bahnem po lávce pes Mi do Kimic. Do Radic a na Potraviny.
Úast 9

Tlumi, Úasák, David, Student Agency, Tom, Pavel Kozel, Kája, Tonda ze Zrue.


 


28.února 2024
steda
Stadion, Kimice, Vochov, Vejprnice, Tluná, Sulkov, Valcha, Doudlevce.
  mapy   gps  
 
Profil
Poasí Jasn. Na únor zase teplo.
Trasa 38,75 km Šwih ml na starosto Tlumi. Skonilo to neskutenou hostinou u Tlumi. Take. Od Vošahla kolem stadionu po náplavce k Plazze. Podél eky skoro do Kimic. Nakonec to do Kimic bylo. Polem do Vochova. Z Vochova do Vejprnic. Pokél kolejí do Tluné. Pes kopec do Sulkova a nakonec na Valchu. Veer pes Borskou pehradu do Plzn.
Úast 8

Tlumi, Úasák, David, Martin, Tom, Pavel Kozel, Tonda ze Zrue.21.února 2024
steda
ernice, Valík, Štnovice, iice, Pedenice, Na Mrtoli, Prusiny, Sv.Barbora, Kordán, Štnovický Borek, Sony, ernice.
  mapy   gps  
  s
Profil
Poasí Na únor hodn velký teplo.
Trasa 41,23 km asto s námi holky nejezdí. Ale kdy tak jenom proto aby nám ukázaly jaký jsme nemehla. Tentokrát to byla Studentova Kája. Od CéBéka do ernic pes kopec a Valík do Štnovic. Podél eky do iic a lesem do Pedenic. Do kopce a do Na Mrtoli. Pes rozsvícený Prusina ke kapli Sv Barbory. Pes kopec lesem Do Štnovického Borku. Kolem Sony k Matasm do ernic.
Úast 8

Tonda ze Zrue, Tlumi, David L, Student Agency, Kája, Pavel Kozel, Martin.14.února 2024
steda
Boelvák, Orlík, Temošná, Velká Luina, Horní Bíza, u Ledc pes koleje, Nad Ledeckou silnicí, U Záluí, Krkavec, po .tc. kolem Ostende, U Boleváku.
  mapy   gps  
  s
Profil
Poasí Na únor hodn velký teplo.
Trasa 32,55 km Ty jo únor a bylo fakt veliký teplo. To co jsme jeli jsme jeli nedávno. Jenome obrácen. Take od Vošahla kolem Boleváku, Seneáku do Temošné. Lesem do Horní Bízy. Z Bízy lesem ke kolejím u Záluí. Kousem po silnici. Potom hodn dlouho do kopce a na Krkavec. Dol po ervené t.c. k Šídlováku kolem Ostende kde bylo erno. Take limonáda byla U Boleváku.
Úast 6

Tonda ze Zrue, Tlumi, David, Úasák, Martin.


 

7.února 2024
steda
Koterov, Plzenec, Šáhlavy, Bambousek, ernice, echurov.
  mapy   gps  
 
Profil
Poasí Kolem nuly. Nco málo nad nulou.
Trasa 33,94 km Od zaátku bylo docela hnusn. Ze zaátku tak jako trochu pršelo. Jelo se tesn co se jelo vloni. Take od CéBéka do Koterova. Do plky Kundí stezky a do tunelu pod eleznicí na zaátek Plzence. Za Plzencem k psímu útulku lesem . K Bambousku podel Losiné do ernic k Matasm. Veer u fakt v dešti do Plzn.
Úast 7

Úasák, David, Martin, Tom, Pavel Kozel, Honza.31.ledna 2024
steda
Slovanské údolí, Kimice, Vochov, Kozolupy, Bdnves, Touškov, Vlkýš, Chotíkov, Radice, Potraviny.
  mapy   gps  
 
Profil
Poasí Kolem nuly. Nco málo nad nulou.
Trasa 34,95 km To e je v pt u vidt je hodn píjemné. Kde skoníme trvalo jen chvilku. Take. Slovanským údolím na Regensburký most. Pes pole do Kimic. Kolem vochovského hbitova do Vochova. Zase pes pole do Kozolup a Bdnevsi. Podél potoka Myslinka do Touškova. Zase pes pole pod kopec a po nm nahoru do Vlkýše. Pes kopec do Chotíkova a lesem ke Globusu. Podél nového okruhu do Radic a na Potraviny.
Úast 7

Úasák, David, Martin, Tlumi, Tonda ze Zrue, Student Agency.24.ledna 2024
steda
Koterov, Bokov, ervený Hrádek, Bukovec, Doubravka, Bílá Hora, Košiná, Kameák, Kolomazná pec, Šídlovák, Bolevák.
  mapy   gps  
  s
Profil
Poasí Na leden teplo.
Trasa 38,48 km Cíl byl tentokrát jasný. Promítání Kokosích šwih 2023. Tra úpln stejná jako ped rokem. Take do Koterova a Bokova k Tesku. Myší dírou plnou ledu pod pivadem k dálnici do erneného Hrádku. Kolem vysílaše do Bukovce. Na Bílou horu kolem rybník ke Kolomazné peci. Zpátky kolem rybník na promítání s udlením medailí za statenost.
Úast 5+2

Tonda ze Zrue, Pavel Kozel, Tlumi, David, + Úasák, Martin.17.ledna 2024
steda
Stadion, Bolevák, klikaticí kolem Orlíku do Záluí. Ze Záluí pod kolejema do Horní Bízi. Na Velkou Luinu k Bílému potoku do Temošné. Pes Bolevák na základnu.
  mapy   gps  
 
Profil
Poasí Ledovka. Neskutená.
Trasa 38,28 km Legendární šwih to byl. Na zamrzlé zemi déš zmrznul. V lese dobrý. Mimo nj boj o udrení se na kole. No pijel jsem otluenej jak píšalka.
Úast 7

Tonda ze Zrue, Úasák, David, Pavel Kozel, Tlumi, Martin.10.ledna 2024
steda
ernice, Bambousek, K Šáhlavm, Šáhlavy, Kozel, Svídná, Pod Sedleckou skálou, Sedlec, Plzenec, Koterov, Plze.
  mapy   gps  
 
Profil
Poasí Je leden prost mrzne.
Trasa 42,28 km Mrzlo a praštilo. Pvodn jsme mli jet jinam. Martin ale doma nechal baterku ke svtlu tak jsme jeli do Šáhlav pro ní. Potom alejí ke Kozlu. Na vyhlídku pro kouzelný výhledy. Ze zámku poád do kopce na Svídnou. Potom u vlastn poád v tom mrazu kolem Sedlecké skáli do Sedlce. To u pkn zalejzalo za nehty. Limonáda byla v Plzenci. To aby jsme si potom vychutnali tu cestu do Plzn.
Úast 6

Úasák, David, Martin, Tlumi, Pavel Kozel.3.ledna 2024
steda
Stadion, Plaza, Radice, Malesice, Radice, Chotíkov, Za Cihelnou, U Chotíkova, Záluská silnice, epro, Seneák, Bolevák.
  mapy   gps  
 
Profil
Poasí Na leden prost teplo.
Trasa 33,73 km První letošní. Pravda nebylo to moc do kopce. take. Od Vošahla kolem stadionu k Plaze. Pod ZOO ke Mi a podél ní pes Kimice do Malesic. Z malesic zpátky do Radic pes kopec k Chotíkovu. Pod Krkavcem úpln pímo k epru. A klasicky kolem rybník na limonádu do hospody U Boleváku.
Úast 7

Tonda ze Zrue, Úasák, David, Martin, Honza, Tlumi.


 
 
 


20.prosince 2023
steda
Stadion, Vinice, Sylvánský vrch, Sytná, Orlík, Záluí, Temošná, Zru, Bolevák.
  mapy   gps  
 
Profil
Poasí Na prosinec teplo. Cestou ze Zrue slejvák.
Trasa 38,46 km Cíl byl tentokrát jasný. Pedvánoní konec na zámku u Tondy ze Zrue. Od Vošahla Kolen stadionu k Plaze a kilometrovkou na Vinice. Podél silnice a pes kopec a Sylvánský vrch ke Globusu. Na Sytnou. Nad Chotíkovem po cest pes Záluskou silnici k Orlíku. Do Záluí do Temošné a zase pes Orlík do Zrue. Po hostin v dešti do Plzn.
Úast 5

Tonda ze Zrue, Úasák, David, Tom. 

 

Kopirajt je majetkem Jistie. Strnky vytvoil a udruje Jisti..

vod Lye asovka 10hodinovka Triatlon Non rejs Pohr Vpravy Ostatni